INCIDENT MANAGEMENT

OVD heeft binnen de organisatie een IM team stand by met vakkundige verkeersregelaars met

de nodige ervaring in IM situaties en een pakket verkeersmaatregelen, zoals o.a. aktie wagens en calamiteiten aanhangers met divers afzettingsmateriaal en bebording.

Hiermee kan ons team binnen 1 uur ter plaatse zijn, om de benodigde verkeersmaatregelen te kunnen inzetten om de situatie te stabiliseren bij calamiteiten zoals stormschades, VRI-uitval, ongevallen en dergelijke.

Bij Incident Management gaat het om het geheel aan maatregelen die beogen de weg zo spoedig mogelijk vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid, de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade.

OVD heeft hierin de benodigde ervaring en vakkennis opgebouwd, het aantal oproepen voor calamiteiten en het aantal opdrachtgevers laat een stijgende lijn zien.

Door een goede organisatie, een snelle aanrijtijd, een goede bereikbaarheid, 24 uur per dag, 7 dagen per week en een vakkundig IM team zijn wij een betrouwbare en vakkundige partij, die dag en nacht klaar staat om ingezet te worden om uw calamiteit of incident op een veilige, vakkundige wijze te stabiliseren !

OVD IM Team nummer is 06-22427607 ( 24/7 bereikbaar)